Participating Teams

China team Composition

China
Team manager
Xu Li
Head coach
Yu Jueming
Assistant coach
Lai Yawen
Doctor
Wei Yongji
Therapist / trainer
Hu Jin
Journalist
   
No. Name Lastname Shirt Name Birthdate Height Weight Spike Block Club
1 Yimei WANG WANG Y.M. 11/01/1988 190 90 318 305 Liaoning
2 Lei ZHANG ZHANG L. 11/01/1985 181 71 316 310 SHANGHAI
3 Jie YANG YANG J. 1/03/1994 192 72 308 300 Shanghai
4 Jingsi SHEN SHEN J.S. 3/05/1989 186 75 302 294 Army
5 Yu LUO LUO Y. 27/02/1987 190 75 310 300 Zhejiang
6 Suhong ZHOU ZHOU S.H. 23/04/1979 182 73 310 300 Zhejiang,CHN
7 Xian ZHANG ZHANG X. 16/03/1985 167 57 290 280 Yunnan
8 Qiuyue WEI WEI Q.Y. 26/09/1988 182 65 305 300 Tianjin
9 Qian WANG WANG Q. 14/03/1989 172 65 290 280 Tianjin
10 Juan LI LI J. 15/05/1981 187 73 317 305 Tianjin
11 Yunli XU XU Y.L. 2/08/1987 196 75 317 315 Fujian
12 Ming XUE XUE M. 23/02/1987 193 72 324 315 Beijing
13 Xiaotong LIU LIU X.T. 16/02/1990 188 73 306 300 Beijing
14 Liyi CHEN CHEN L.Y. 27/04/1989 184 75 310 290 Tianjin
15 Yunwen MA MA Y.W. 19/10/1986 189 76 315 307 Shanghai
16 Yuqian BIAN BIAN Y.Q. 14/06/1990 180 70 300 292 Shanghai
17 Yao CHEN CHEN Y. 25/09/1988 191 74 315 305 Army
18 Linlin FAN FAN L.L. 1/12/1991 190 77 316 301 Army

C=Captain  L=Libero